Hoopvolle daling in het aantal suïcides en suïcidepogingen in Vlaanderen

Vandaag maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid de sterftecijfers van het jaar 2017 bekend. In 2017 overleden in Vlaanderen 978 personen door suïcide, waaronder meer mannen (71%) dan vrouwen. Vermoedelijk is dit een onderschatting, gezien er ook elk jaar sterfgevallen zijn  waarvan de doodsoorzaak moeilijk te bepalen is.

Toch is er een positieve evolutie te merken. In vergelijking met het jaar 2016 daalden de suïcidecijfers in 2017 bij zowel mannen als vrouwen. Deze evolutie blijkt ook uit de registratie van suïcidepogingen. Het net gepubliceerde jaarrapport van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) toont dat het aantal pogingen (event-based rates) in 2018 met 4.5% daalde in vergelijking met het jaar 2017.

De gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Overheid stelt dat de suïcides in 2020 met 20% moeten afgenomen zijn in vergelijking met het jaar 2000. Met de nu vrijgegeven cijfers van 2017 kunnen we een daling vaststellen van 27% minder suïcides bij mannen en 26% minder suïcides bij vrouwen in vergelijking met het jaar 2000. Ook voor wat betreft de suïcidepogingen kan er op basis van de cijfers van 2018 een significante daling van 19% in vergelijking met het jaar 2000 worden vastgesteld. Hoopvolle cijfers, maar toch blijven we in West-Europa bij de landen met de hoogste suïcidecijfers. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) blijft dan ook erg waakzaam en vraagt dat er verder intensief wordt ingezet op suïcidepreventie in Vlaanderen. 

Een overzicht van de cijfers lees je in het luik ‘Feiten en cijfers’ op Zelfmoord1813.

Meer informatie en analyses van de sterftecijfers vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

© Zelfmoord1813 - disclaimer